Career Central

Connecting people since 1887
Leverage our network to build your career.
Tell us about your professional DNA to get discovered by any company in our network with opportunities relevant to your career goals.
\n \n
\n
\n\n

\n\n
\n
\n
\n \n \n \n \n
\n
\n
\n
\n
\n
\n\n
 • \n
  \n Please wait...
  \"Loading\"\n
  \n
 • \n \n
  \n
  \n \n
  \n
  \n
  \n\n\n\n\n
  \n
   \n
  • Supervisor Admin\n
  • \n
  • \n
  \n
  \n\n\n
    </div>\n</div>\n<style type="text/css">\n  .buttontext375c6186edc317b1 a{\n    border: 1px solid transparent;\n  }\n  .buttontext375c6186edc317b1 a:focus{\n    border: 1px dashed #0b2967 !important;\n    outline: none !important;\n  }\n</style>\n<div style=" " class="buttontext buttontext375c6186edc317b1 rtltextaligneligible center unmodified backgroundimage backgroundcolor6740ed232f16e6f4 linkcolor linkhovercolor    displayDTM ">\n  <div class="inner " style="font-family:customd92efdacc25e4a7d99712; font-size:14px;">\n
  \n

   

  \n

  If you are a current DSV employee and interested in a position in another country, please contact your Human Resource representative to discuss the process and requirements of applying.

  \n\n
  \n
  \n \n
  \n
  \n\n
  \n
  \n
  \n
  \n
  \n
  \n

  \n\n
  <span xml:lang="en-GB" lang="en-GB" itemprop="title" data-careersite-propertyid="title" class="rtltextaligneligible"></span>\n          </h1>\n      </div>\n    </div>\n  </div>\n</div>\n<div class="joblayouttoken rtltextaligneligible displayDTM ">\n  <div class="inner fontcolorb6a533a1" style="font-family:customd92efdacc25e4a7d99712; font-size:14px;">\n    <div class="row">\n      <div class="col-xs-12 fontalign-left">\n\n<span xml:lang="en-GB" lang="en-GB" data-careersite-propertyid="facility" class="rtltextaligneligible">Managerial\n</span>\n      </div>\n    </div>\n  </div>\n</div>\n<div class="joblayouttoken rtltextaligneligible displayDTM ">\n  <div class="inner fontcolorb6a533a1" style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:14px;">\n    <div class="row">\n      <div class="col-xs-12 fontalign-left">\n\n<span xml:lang="en-GB" lang="en-GB" itemprop="description" data-careersite-propertyid="description" class="rtltextaligneligible">\n      <span class="jobdescription"><p>DSV är en dynamisk arbetsplats som främjar samhörighet och mångfald. Vi bedriver vår verksamhet med integritet samt med respekt för olika kulturer och individers värdighet och rättigheter. När du kommer till DSV arbetar du för ett av de allra bäst presterande företagen inom transport- och logistikbranschen. Du kommer att ingå i ett kunnigt team med mer än 75 000 anställda i över 90 länder, som arbetar passionerat för att leverera fantastiska kundupplevelser och tjänster av hög kvalitet. Vi strävar efter att ligga i framkant i arbetet mot en mer hållbar framtid för vår bransch och att göra affärer på naturens villkor.</p>\n
  \n

   

  \n\n

  Vad har du med dig?

  \n\n
   \n
  • Tidigare erfarenhet från liknande tjänster
  • \n
  • Erfarenhet av personalansvar
  • \n
  • Ekonomisk förståelse
  • \n
  • Datorvana och god systemförståelse, kunskap i Cargolink är meriterande 
  • \n
  • Förmåga att arbeta med flera olika uppgifter samtidigt under perioder av tidvis högt tempo
  • \n
  \n\n

   

  \n\n

  Vad ska du göra?

  \n\n
   \n
  • Arbetsuppgifter och ansvarsområden kan bland annat innefatta:
  • \n
  • Leda och deltaga i det dagliga administrativa arbetet på orten
  • \n
  • Kundkontakt kring frågor som specialbehov och nya arbetssätt, delta i månadsavstämning tillsammans med kund, samt kundfakturering
  • \n
  • Inköpsansvar av exempelvis, packmaterial, arbetskläder, kontorsmaterial
  • \n
  • Kontering av fakturor i Webcost
  • \n
  • Se till att löpande uppdatera verksamhetens KPI:er
  • \n
  • Addera kunders transportavtal i vårt transportsystem, Cargo Link
  • \n
  • Ansvara för och uppdatera transportavtalen vid behov samt pris- eller tilläggsändringar
  • \n
  • Personalfrågor, såsom utbildning, rekrytering, medarbetarsamtal, KPI-samtal/utvärdering, sjukfrånvaro och rehabsamtal.
  • \n
  • Rapportering och uppföljning av Ekonomi och budgetmål, Produktionsmål/KPI samt Kvalitets, Miljö, Arbetsmiljömål
  • \n
  • Daglig personal- och semesterplanering
  • \n
  • Se till så att uppsatta rutiner följs och att innehållet i arbetsinstruktionerna stämmer
  • \n
  • Följa instruktioner, rutiner och SOP-er (Standard Operasional Prosedures) i företagets ledningssytem.
  • \n
  \n\n

   

  \n\n

  Vad erbjuder vi på DSV? 

  \n\n
   \n
  • En dynamisk och resultatdriven arbetsplats med trevliga kollegor och en härlig arbetsmiljö
  • \n
  • Ett spännande och utvecklande arbete med stor möjlighet att påverka avdelningens utveckling och framgång
  • \n
  • En mycket engagerad och kompetent arbetsplats där drivkraften är lusten att göra bra resultat
   \n  
  • \n
  \n

  På DSV tror vi att olika erfarenheter och mångfald bidrar till den kreativitet som krävs för att utveckla branschen. Vi värdesätter därför en jämn könsfördelning och vår ambition är att rekrytera medarbetare från olika bakgrunder för att representera samhället och våra kunder.
  \n 
  \nPå DSV använder vi oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med DSV:s värdegrund.

  \n\n

   

  \n\n

  För mer information om tjänsten, kontakta Conney Burman på +46 858 08 83 72 alt. conney.burman@dsv.com.

  \n \n \n

  \n
  \n
  \n
  \n \n
  \n
  \n\n
  \n
  \n\n
  <div class="customPlugin customPlugin-6a79045d9f33019a displayDT">\n  <div class="inner">\n
  \n\n

  \n\n\n\n\n
    <dl class="page-tools">\n    <dt class="page-tools--btn"><b>open/close</b></dt>\n    <dd class="page-tools--open">\n      <p>\n        <a href="javascript:window.print();" id="maincontentarea_0_contentarea_0_ctl00_aTagPrint" class="share-item pt-print" title="Print local"><b>\n          Print local\n        </b></a>\n        <a href="https://twitter.com/home?status=https://jobs.dsv.com/job/Rosersberg-Supervisor-Admin-Stoc-195-72/1004699301/" target="_blank" id="maincontentarea_0_contentarea_0_ctl00_aTagTwitter" class="share-item pt-twitter st_twitter_custom" title="Share on Twitter"><b>\n          Share on Twitter\n        </b></a>\n        <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://jobs.dsv.com/job/Rosersberg-Supervisor-Admin-Stoc-195-72/1004699301/" target="_blank" id="maincontentarea_0_contentarea_0_ctl00_aTagLinkedIn" class="share-item pt-linkedin st_linkedin_custom" title="Share on LinkedIn"><b>\n          Share on LinkedIn\n        </b></a>\n        <a href="mailto:?subject=Check%20out%20this%20job!&body=https://jobs.dsv.com/job/Rosersberg-Supervisor-Admin-Stoc-195-72/1004699301/" data-title="Check out this job!" id="maincontentarea_0_contentarea_0_ctl00_aTagEmail" class="share-item pt-mail st_email_custom" title="Send as email"><b>\n          Send as email\n        </b></a>\n      </p>\n    </dd>\n  </dl>\n\n\n\n  </div>\n</div>\n\n<div class="customPlugin customPlugin-128c17d6b4c03d7a displayDT">\n  <div class="inner">\n
  \n\n\n
  \n
  \n
  \nWhy DSV\nREAD THE REASONS\n
  \n
  \n
  \n
  \n

  \n \n \n

  \n\n
                </div>\n              <div class="clear clearfix"></div>\n      <a xml:lang="en-GB" lang="en-GB" class="btn btn-primary btn-large btn-lg apply dialogApplyBtn " href="/talentcommunity/apply/1004699301/?locale=en_GB" style="display: none;">Apply now »</a>\n\n    <div class="social-apply-button-container pull-right">\n      <div class="btn-group btn-social btn-social-apply dropup ">\n          <button class="btn btn-primary btn-large btn-lg dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-label="Apply now" href="/talentcommunity/apply/1004699301/?locale=en_GB" value="">Apply now\n            <span class="caret"></span></button>\n        <ul class="dropdown-menu socialbutton pull-right ">\n        <li class="tc-provider-option social-apply-option">\n          <a href="#" id="applyOption-bottom-manual" class="networkContainer applyOption socialbutton-link" data-idx="0" aria-label="Apply Now">\n            Apply Now\n          </a>\n          <a role="button" href="javascript:alert('Join%20our%20talent%20community,%20receive%20job%20alerts%20and%20start%20the%20apply%20process.')" class="socialbutton-help socialbutton-help-link" aria-label="Apply now Help" title="Apply now Help" data-ht="Join our talent community, receive job alerts and start the apply process.">\n            <img aria-label="Apply now Help" src="/platform/images/shared/help2.png" width="16" height="16">\n          </a>\n        </li>\n      <li class="tc-provider-option social-apply-option " style=" " id="applyListItemOption-bottom-linkedin">\n        <a href="#" aria-label="Start applying with LinkedIn" id="applyOption-bottom-linkedin" class="networkContainer applyOption socialbutton-link" data-idx="1">\n          <img aria-hidden="true" class="socialbutton-network-icon networkIcon" src="/platform/images/shared/social/16-linkedin.png" width="16" height="16" alt="Start applying with LinkedIn">\n          Start applying with LinkedIn\n        </a>\n        <a role="button" href="javascript:alert('Use%20your%20LinkedIn%20profile%20to%20join%20our%20talent%20community,%20receive%20job%20alerts%20and%20start%20the%20application%20process.%0A%0A-%20Nothing%20is%20posted%20on%20your%20LinkedIn%20account.%0A-%20We%20do%20not%20log%20in%20to%20your%20LinkedIn%20account.%0A-%20We%20do%20not%20save%20login%20credentials%20to%20your%20LinkedIn%20account.%0A-%20You%20will%20be%20joining%20our%20Talent%20Community%20using%20your%20social%20profile.%0A-%20Please%20ensure%20that%20pop-up%20blockers%20are%20disabled%20in%20order%20to%20proceed.')" aria-label="Apply with LinkedIn Help" class="socialbutton-help socialbutton-help-link" title="Apply with LinkedIn Help" data-ht="Use your LinkedIn profile to join our talent community, receive job alerts and start the application process.\n
  \n\n \n \n \n \n
  \n \n \n \n \n

  DSV är en dynamisk arbetsplats som främjar samhörighet och mångfald. Vi bedriver vår verksamhet med integritet samt med respekt för olika kulturer och individers värdighet och rättigheter. När du kommer till DSV arbetar du för ett av de allra bäst presterande företagen inom transport- och logistikbranschen. Du kommer att ingå i ett kunnigt team med mer än 75 000 anställda i över 90 länder, som arbetar passionerat för att leverera fantastiska kundupplevelser och tjänster av hög kvalitet. Vi strävar efter att ligga i framkant i arbetet mot en mer hållbar framtid för vår bransch och att göra affärer på naturens villkor.

  \n\n

   

  \n\n

  Vad har du med dig?

  \n\n\n\n

   

  \n\n

  Vad ska du göra?

  \n\n\n\n

   

  \n\n

  Vad erbjuder vi på DSV? 

  \n\n\n

  På DSV tror vi att olika erfarenheter och mångfald bidrar till den kreativitet som krävs för att utveckla branschen. Vi värdesätter därför en jämn könsfördelning och vår ambition är att rekrytera medarbetare från olika bakgrunder för att representera samhället och våra kunder.
  \n 
  \nPå DSV använder vi oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med DSV:s värdegrund.

  \n\n

   

  \n\n

  För mer information om tjänsten, kontakta Conney Burman på +46 858 08 83 72 alt. conney.burman@dsv.com.

  ","datePosted":"2023-11-10T13:51:35.669Z","employmentType":[],"hiringOrganization":{"@type":"Organization","name":"DSV","sameAs":"https://dsv.com","logo":"https://cdn.filestackcontent.com/output=f:webp,t:true,q:80,c:true/cache=expiry:max/resize=w:340/MkZNPqavSYmq8AFRs4uA"},"jobLocation":[{"@type":"Place","address":{"@type":"PostalAddress","addressLocality":"Rosersberg, Sweden"}},{"@type":"Place","address":{"@type":"PostalAddress","addressLocality":"Stockholm, Sweden"}}]}

  Supervisor Admin

  DSV

  DSV

  People & HR, Operations
  Rosersberg, Sweden · Stockholm, Sweden
  Posted on Friday, November 10, 2023
  • Supervisor Admin

   

  If you are a current DSV employee and interested in a position in another country, please contact your Human Resource representative to discuss the process and requirements of applying.

  Managerial

  DSV är en dynamisk arbetsplats som främjar samhörighet och mångfald. Vi bedriver vår verksamhet med integritet samt med respekt för olika kulturer och individers värdighet och rättigheter. När du kommer till DSV arbetar du för ett av de allra bäst presterande företagen inom transport- och logistikbranschen. Du kommer att ingå i ett kunnigt team med mer än 75 000 anställda i över 90 länder, som arbetar passionerat för att leverera fantastiska kundupplevelser och tjänster av hög kvalitet. Vi strävar efter att ligga i framkant i arbetet mot en mer hållbar framtid för vår bransch och att göra affärer på naturens villkor.

   

  Vad har du med dig?

  • Tidigare erfarenhet från liknande tjänster
  • Erfarenhet av personalansvar
  • Ekonomisk förståelse
  • Datorvana och god systemförståelse, kunskap i Cargolink är meriterande 
  • Förmåga att arbeta med flera olika uppgifter samtidigt under perioder av tidvis högt tempo

   

  Vad ska du göra?

  • Arbetsuppgifter och ansvarsområden kan bland annat innefatta:
  • Leda och deltaga i det dagliga administrativa arbetet på orten
  • Kundkontakt kring frågor som specialbehov och nya arbetssätt, delta i månadsavstämning tillsammans med kund, samt kundfakturering
  • Inköpsansvar av exempelvis, packmaterial, arbetskläder, kontorsmaterial
  • Kontering av fakturor i Webcost
  • Se till att löpande uppdatera verksamhetens KPI:er
  • Addera kunders transportavtal i vårt transportsystem, Cargo Link
  • Ansvara för och uppdatera transportavtalen vid behov samt pris- eller tilläggsändringar
  • Personalfrågor, såsom utbildning, rekrytering, medarbetarsamtal, KPI-samtal/utvärdering, sjukfrånvaro och rehabsamtal.
  • Rapportering och uppföljning av Ekonomi och budgetmål, Produktionsmål/KPI samt Kvalitets, Miljö, Arbetsmiljömål
  • Daglig personal- och semesterplanering
  • Se till så att uppsatta rutiner följs och att innehållet i arbetsinstruktionerna stämmer
  • Följa instruktioner, rutiner och SOP-er (Standard Operasional Prosedures) i företagets ledningssytem.

   

  Vad erbjuder vi på DSV? 

  • En dynamisk och resultatdriven arbetsplats med trevliga kollegor och en härlig arbetsmiljö
  • Ett spännande och utvecklande arbete med stor möjlighet att påverka avdelningens utveckling och framgång
  • En mycket engagerad och kompetent arbetsplats där drivkraften är lusten att göra bra resultat
    

  På DSV tror vi att olika erfarenheter och mångfald bidrar till den kreativitet som krävs för att utveckla branschen. Vi värdesätter därför en jämn könsfördelning och vår ambition är att rekrytera medarbetare från olika bakgrunder för att representera samhället och våra kunder.
   
  På DSV använder vi oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med DSV:s värdegrund.

   

  För mer information om tjänsten, kontakta Conney Burman på +46 858 08 83 72 alt. conney.burman@dsv.com.

  open/close

  DSV är en dynamisk arbetsplats som främjar samhörighet och mångfald. Vi bedriver vår verksamhet med integritet samt med respekt för olika kulturer och individers värdighet och rättigheter. När du kommer till DSV arbetar du för ett av de allra bäst presterande företagen inom transport- och logistikbranschen. Du kommer att ingå i ett kunnigt team med mer än 75 000 anställda i över 90 länder, som arbetar passionerat för att leverera fantastiska kundupplevelser och tjänster av hög kvalitet. Vi strävar efter att ligga i framkant i arbetet mot en mer hållbar framtid för vår bransch och att göra affärer på naturens villkor.

   

  Vad har du med dig?

  • Tidigare erfarenhet från liknande tjänster
  • Erfarenhet av personalansvar
  • Ekonomisk förståelse
  • Datorvana och god systemförståelse, kunskap i Cargolink är meriterande 
  • Förmåga att arbeta med flera olika uppgifter samtidigt under perioder av tidvis högt tempo

   

  Vad ska du göra?

  • Arbetsuppgifter och ansvarsområden kan bland annat innefatta:
  • Leda och deltaga i det dagliga administrativa arbetet på orten
  • Kundkontakt kring frågor som specialbehov och nya arbetssätt, delta i månadsavstämning tillsammans med kund, samt kundfakturering
  • Inköpsansvar av exempelvis, packmaterial, arbetskläder, kontorsmaterial
  • Kontering av fakturor i Webcost
  • Se till att löpande uppdatera verksamhetens KPI:er
  • Addera kunders transportavtal i vårt transportsystem, Cargo Link
  • Ansvara för och uppdatera transportavtalen vid behov samt pris- eller tilläggsändringar
  • Personalfrågor, såsom utbildning, rekrytering, medarbetarsamtal, KPI-samtal/utvärdering, sjukfrånvaro och rehabsamtal.
  • Rapportering och uppföljning av Ekonomi och budgetmål, Produktionsmål/KPI samt Kvalitets, Miljö, Arbetsmiljömål
  • Daglig personal- och semesterplanering
  • Se till så att uppsatta rutiner följs och att innehållet i arbetsinstruktionerna stämmer
  • Följa instruktioner, rutiner och SOP-er (Standard Operasional Prosedures) i företagets ledningssytem.

   

  Vad erbjuder vi på DSV? 

  • En dynamisk och resultatdriven arbetsplats med trevliga kollegor och en härlig arbetsmiljö
  • Ett spännande och utvecklande arbete med stor möjlighet att påverka avdelningens utveckling och framgång
  • En mycket engagerad och kompetent arbetsplats där drivkraften är lusten att göra bra resultat
    

  På DSV tror vi att olika erfarenheter och mångfald bidrar till den kreativitet som krävs för att utveckla branschen. Vi värdesätter därför en jämn könsfördelning och vår ambition är att rekrytera medarbetare från olika bakgrunder för att representera samhället och våra kunder.
   
  På DSV använder vi oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med DSV:s värdegrund.

   

  För mer information om tjänsten, kontakta Conney Burman på +46 858 08 83 72 alt. conney.burman@dsv.com.