Career Central

Connecting people since 1887
Leverage our network to build your career.
Tell us about your professional DNA to get discovered by any company in our network with opportunities relevant to your career goals.
\n \n
\n
\n\n

\n\n
\n
\n
\n \n \n \n \n
\n
\n
\n
\n
\n
\n\n
 • \n
  \n Please wait...
  \"Loading\"\n
  \n
 • \n \n
  \n
  \n \n
  \n
  \n
  \n\n\n\n\n
  \n
   \n
  • Spedytor Frachtu Morskiego\n
  • \n
  • \n
  \n
  \n\n\n
    </div>\n</div>\n<style type="text/css">\n  .buttontext375c6186edc317b1 a{\n    border: 1px solid transparent;\n  }\n  .buttontext375c6186edc317b1 a:focus{\n    border: 1px dashed #0b2967 !important;\n    outline: none !important;\n  }\n</style>\n<div style=" " class="buttontext buttontext375c6186edc317b1 rtltextaligneligible center unmodified backgroundimage backgroundcolor6740ed232f16e6f4 linkcolor linkhovercolor    displayDTM ">\n  <div class="inner " style="font-family:customd92efdacc25e4a7d99712; font-size:14px;">\n
  \n

   

  \n

  If you are a current DSV employee and interested in a position in another country, please contact your Human Resource representative to discuss the process and requirements of applying.

  \n\n
  \n
  \n \n
  \n
  \n\n
  \n
  \n
  \n
  \n
  \n
  \n

  \n\n
  <span xml:lang="en-GB" lang="en-GB" itemprop="title" data-careersite-propertyid="title" class="rtltextaligneligible"></span>\n          </h1>\n      </div>\n    </div>\n  </div>\n</div>\n<div class="joblayouttoken rtltextaligneligible displayDTM ">\n  <div class="inner fontcolorb6a533a1" style="font-family:customd92efdacc25e4a7d99712; font-size:14px;">\n    <div class="row">\n      <div class="col-xs-12 fontalign-left">\n\n<span xml:lang="en-GB" lang="en-GB" data-careersite-propertyid="facility" class="rtltextaligneligible">Freight Forwarding\n</span>\n      </div>\n    </div>\n  </div>\n</div>\n<div class="joblayouttoken rtltextaligneligible displayDTM ">\n  <div class="inner fontcolorb6a533a1" style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:14px;">\n    <div class="row">\n      <div class="col-xs-12 fontalign-left">\n\n<span xml:lang="en-GB" lang="en-GB" itemprop="description" data-careersite-propertyid="description" class="rtltextaligneligible">\n      <span class="jobdescription"><p>Job Req Number:  74496<br>\n
  \n

  Time Type: Full Time

  \n

  Twój zakres obowiązków:

  \n\n
   \n
  • Świadczenie usług na rzecz klientów w zakresie importu przesyłek FCL, LCL i kolejowych 
  • \n
  • Organizowanie całego procesu transportowego (rezerwacje, zlecenia dla przewoźników i innych podwykonawców) 
  • \n
  • Współpraca z klientami, partnerami, podwykonawcami
  • \n
  • Budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami oraz rozwijanie możliwości współpracy
  • \n
  • Tworzenie faktur sprzedaży i alokacja kosztów za świadczone usługi
  • \n
  • Utrzymanie i kontrola wskaźników jakościowych
  • \n
  • Obsługa bieżących zapytań ofertowych z sieci DSV.
  • \n
  • Kontrola płatności i podejmowanie działań windykacyjnych.
  • \n
  \n\n

   

  \n\n

   

  \n\n

  Nasze wymagania:

  \n\n
   \n
  • Min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku
  • \n
  • Wiedza z zakresu transportu i przygotowywania dokumentacji
  • \n
  • Dobra znajomość języka angielskiego
  • \n
  • Wykształcenie co najmniej średnie
  • \n
  • Obsługa komputera, MS Office
  • \n
  • Zdolności interpersonalne oraz umiejętność komunikowania się i pracy w zespole
  • \n
  • Doskonała organizacja pracy
  • \n
  • Samodzielność, sumienność i dokładność, a także odporność na stres
  • \n
  \n

  DSV – Global transport and logistics

  \n\n

  DSV is a dynamic workplace that fosters inclusivity and diversity. We conduct our business with integrity, respecting different cultures and the dignity and rights of individuals. When you join DSV, you are working for one of the very best performing companies in the transport and logistics industry. You’ll join a talented team of more than 75,000 employees in over 80 countries, working passionately to deliver great customer experiences and high-quality services. DSV aspires to lead the way towards a more sustainable future for our industry and are committed to trading on nature’s terms.

  \n\n

  We promote collaboration and transparency and strive to attract, motivate and retain talented people in a culture of respect. If you are driven, talented and wish to be part of a progressive and versatile organisation, we’ll support you and your need to achieve your potential and forward your career.

  \n\n

  Visit dsv.com and follow us on LinkedInFacebook and Twitter.

  \n\n

   

  \n\n

   

  \n \n \n

  \n
  \n
  \n
  \n \n
  \n
  \n\n
  \n
  \n\n
  <div class="customPlugin customPlugin-6a79045d9f33019a displayDT">\n  <div class="inner">\n
  \n\n

  \n\n\n\n\n
    <dl class="page-tools">\n    <dt class="page-tools--btn"><b>open/close</b></dt>\n    <dd class="page-tools--open">\n      <p>\n        <a href="javascript:window.print();" id="maincontentarea_0_contentarea_0_ctl00_aTagPrint" class="share-item pt-print" title="Print local"><b>\n          Print local\n        </b></a>\n        <a href="https://twitter.com/home?status=https://jobs.dsv.com/job/Wroclaw-Spedytor-Frachtu-Morskiego-Lowe-53-508/1006110101/" target="_blank" id="maincontentarea_0_contentarea_0_ctl00_aTagTwitter" class="share-item pt-twitter st_twitter_custom" title="Share on Twitter"><b>\n          Share on Twitter\n        </b></a>\n        <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://jobs.dsv.com/job/Wroclaw-Spedytor-Frachtu-Morskiego-Lowe-53-508/1006110101/" target="_blank" id="maincontentarea_0_contentarea_0_ctl00_aTagLinkedIn" class="share-item pt-linkedin st_linkedin_custom" title="Share on LinkedIn"><b>\n          Share on LinkedIn\n        </b></a>\n        <a href="mailto:?subject=Check%20out%20this%20job!&body=https://jobs.dsv.com/job/Wroclaw-Spedytor-Frachtu-Morskiego-Lowe-53-508/1006110101/" data-title="Check out this job!" id="maincontentarea_0_contentarea_0_ctl00_aTagEmail" class="share-item pt-mail st_email_custom" title="Send as email"><b>\n          Send as email\n        </b></a>\n      </p>\n    </dd>\n  </dl>\n\n\n\n  </div>\n</div>\n\n<div class="customPlugin customPlugin-128c17d6b4c03d7a displayDT">\n  <div class="inner">\n
  \n\n\n
  \n
  \n
  \nWhy DSV\nREAD THE REASONS\n
  \n
  \n
  \n
  \n

  \n \n \n

  \n\n
                </div>\n              <div class="clear clearfix"></div>\n      <a xml:lang="en-GB" lang="en-GB" class="btn btn-primary btn-large btn-lg apply dialogApplyBtn " href="/talentcommunity/apply/1006110101/?locale=en_GB" style="display: none;">Apply now »</a>\n\n    <div class="social-apply-button-container pull-right">\n      <div class="btn-group btn-social btn-social-apply dropup ">\n          <button class="btn btn-primary btn-large btn-lg dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-label="Apply now" href="/talentcommunity/apply/1006110101/?locale=en_GB" value="">Apply now\n            <span class="caret"></span></button>\n        <ul class="dropdown-menu socialbutton pull-right ">\n        <li class="tc-provider-option social-apply-option">\n          <a href="#" id="applyOption-bottom-manual" class="networkContainer applyOption socialbutton-link" data-idx="0" aria-label="Apply Now">\n            Apply Now\n          </a>\n          <a role="button" href="javascript:alert('Join%20our%20talent%20community,%20receive%20job%20alerts%20and%20start%20the%20apply%20process.')" class="socialbutton-help socialbutton-help-link" aria-label="Apply now Help" title="Apply now Help" data-ht="Join our talent community, receive job alerts and start the apply process.">\n            <img aria-label="Apply now Help" src="/platform/images/shared/help2.png" width="16" height="16">\n          </a>\n        </li>\n      <li class="tc-provider-option social-apply-option " style=" " id="applyListItemOption-bottom-linkedin">\n        <a href="#" aria-label="Start applying with LinkedIn" id="applyOption-bottom-linkedin" class="networkContainer applyOption socialbutton-link" data-idx="1">\n          <img aria-hidden="true" class="socialbutton-network-icon networkIcon" src="/platform/images/shared/social/16-linkedin.png" width="16" height="16" alt="Start applying with LinkedIn">\n          Start applying with LinkedIn\n        </a>\n        <a role="button" href="javascript:alert('Use%20your%20LinkedIn%20profile%20to%20join%20our%20talent%20community,%20receive%20job%20alerts%20and%20start%20the%20application%20process.%0A%0A-%20Nothing%20is%20posted%20on%20your%20LinkedIn%20account.%0A-%20We%20do%20not%20log%20in%20to%20your%20LinkedIn%20account.%0A-%20We%20do%20not%20save%20login%20credentials%20to%20your%20LinkedIn%20account.%0A-%20You%20will%20be%20joining%20our%20Talent%20Community%20using%20your%20social%20profile.%0A-%20Please%20ensure%20that%20pop-up%20blockers%20are%20disabled%20in%20order%20to%20proceed.')" aria-label="Apply with LinkedIn Help" class="socialbutton-help socialbutton-help-link" title="Apply with LinkedIn Help" data-ht="Use your LinkedIn profile to join our talent community, receive job alerts and start the application process.\n
  \n\n \n \n \n \n
  \n \n \n \n \n

  Job Req Number:  74496
  \n\n

  Time Type: Full Time

  \n

  Twój zakres obowiązków:

  \n\n\n\n

   

  \n\n

   

  \n\n

  Nasze wymagania:

  \n\n\n

  DSV – Global transport and logistics

  \n\n

  DSV is a dynamic workplace that fosters inclusivity and diversity. We conduct our business with integrity, respecting different cultures and the dignity and rights of individuals. When you join DSV, you are working for one of the very best performing companies in the transport and logistics industry. You’ll join a talented team of more than 75,000 employees in over 80 countries, working passionately to deliver great customer experiences and high-quality services. DSV aspires to lead the way towards a more sustainable future for our industry and are committed to trading on nature’s terms.

  \n\n

  We promote collaboration and transparency and strive to attract, motivate and retain talented people in a culture of respect. If you are driven, talented and wish to be part of a progressive and versatile organisation, we’ll support you and your need to achieve your potential and forward your career.

  \n\n

  Visit dsv.com and follow us on LinkedInFacebook and Twitter.

  \n\n

   

  \n\n

   

  ","datePosted":"2023-11-15T13:00:26.972Z","employmentType":[],"hiringOrganization":{"@type":"Organization","name":"DSV","sameAs":"https://dsv.com","logo":"https://cdn.filestackcontent.com/output=f:webp,t:true,q:80,c:true/cache=expiry:max/resize=w:340/MkZNPqavSYmq8AFRs4uA"},"jobLocation":{"@type":"Place","address":{"@type":"PostalAddress","addressLocality":"Wrocław, Poland"}}}

  Spedytor Frachtu Morskiego

  DSV

  DSV

  Wrocław, Poland
  Posted on Wednesday, November 15, 2023
  • Spedytor Frachtu Morskiego

   

  If you are a current DSV employee and interested in a position in another country, please contact your Human Resource representative to discuss the process and requirements of applying.

  Freight Forwarding

  Job Req Number:  74496
  Time Type: Full Time

  Twój zakres obowiązków:

  • Świadczenie usług na rzecz klientów w zakresie importu przesyłek FCL, LCL i kolejowych 
  • Organizowanie całego procesu transportowego (rezerwacje, zlecenia dla przewoźników i innych podwykonawców) 
  • Współpraca z klientami, partnerami, podwykonawcami
  • Budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami oraz rozwijanie możliwości współpracy
  • Tworzenie faktur sprzedaży i alokacja kosztów za świadczone usługi
  • Utrzymanie i kontrola wskaźników jakościowych
  • Obsługa bieżących zapytań ofertowych z sieci DSV.
  • Kontrola płatności i podejmowanie działań windykacyjnych.

   

   

  Nasze wymagania:

  • Min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku
  • Wiedza z zakresu transportu i przygotowywania dokumentacji
  • Dobra znajomość języka angielskiego
  • Wykształcenie co najmniej średnie
  • Obsługa komputera, MS Office
  • Zdolności interpersonalne oraz umiejętność komunikowania się i pracy w zespole
  • Doskonała organizacja pracy
  • Samodzielność, sumienność i dokładność, a także odporność na stres

  DSV – Global transport and logistics

  DSV is a dynamic workplace that fosters inclusivity and diversity. We conduct our business with integrity, respecting different cultures and the dignity and rights of individuals. When you join DSV, you are working for one of the very best performing companies in the transport and logistics industry. You’ll join a talented team of more than 75,000 employees in over 80 countries, working passionately to deliver great customer experiences and high-quality services. DSV aspires to lead the way towards a more sustainable future for our industry and are committed to trading on nature’s terms.

  We promote collaboration and transparency and strive to attract, motivate and retain talented people in a culture of respect. If you are driven, talented and wish to be part of a progressive and versatile organisation, we’ll support you and your need to achieve your potential and forward your career.

  Visit dsv.com and follow us on LinkedInFacebook and Twitter.

   

   

  open/close

  Job Req Number:  74496
  Time Type: Full Time

  Twój zakres obowiązków:

  • Świadczenie usług na rzecz klientów w zakresie importu przesyłek FCL, LCL i kolejowych 
  • Organizowanie całego procesu transportowego (rezerwacje, zlecenia dla przewoźników i innych podwykonawców) 
  • Współpraca z klientami, partnerami, podwykonawcami
  • Budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami oraz rozwijanie możliwości współpracy
  • Tworzenie faktur sprzedaży i alokacja kosztów za świadczone usługi
  • Utrzymanie i kontrola wskaźników jakościowych
  • Obsługa bieżących zapytań ofertowych z sieci DSV.
  • Kontrola płatności i podejmowanie działań windykacyjnych.

   

   

  Nasze wymagania:

  • Min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku
  • Wiedza z zakresu transportu i przygotowywania dokumentacji
  • Dobra znajomość języka angielskiego
  • Wykształcenie co najmniej średnie
  • Obsługa komputera, MS Office
  • Zdolności interpersonalne oraz umiejętność komunikowania się i pracy w zespole
  • Doskonała organizacja pracy
  • Samodzielność, sumienność i dokładność, a także odporność na stres

  DSV – Global transport and logistics

  DSV is a dynamic workplace that fosters inclusivity and diversity. We conduct our business with integrity, respecting different cultures and the dignity and rights of individuals. When you join DSV, you are working for one of the very best performing companies in the transport and logistics industry. You’ll join a talented team of more than 75,000 employees in over 80 countries, working passionately to deliver great customer experiences and high-quality services. DSV aspires to lead the way towards a more sustainable future for our industry and are committed to trading on nature’s terms.

  We promote collaboration and transparency and strive to attract, motivate and retain talented people in a culture of respect. If you are driven, talented and wish to be part of a progressive and versatile organisation, we’ll support you and your need to achieve your potential and forward your career.

  Visit dsv.com and follow us on LinkedInFacebook and Twitter.